فروشگاه اینترنتی هایسپراستار - درباره ما

این شرکت از سال 83 تاکنون فعالیتی مستمر و روبه بهبود داشته است. و همواره رضایت مشتریان را مد نظر قرارداده است.

کانال ارتباطی این شرکت درباره ذریافت نظرات، شکایات و پیشنهادها شماره تلفن 02166902010 می باشد.

صاحب امتیاز دامنه و مالک فروشگاه اینترنتی hisperstar.ir شرکت مهر آذین اسپادانا می باشد.